پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تممتن عاشقانه تاریخ عشق - www.SMSFA.org 

 

 

چقَـבر پــَـر می ڪِشَـב دلـَـ♥ــمـ (●)


♥ بـﮧ هــَـ♥ــوآی تـُـو (●)اِنگـــآر تَمـآمـِ پـَرَنـבه ـهآی جَهـآטּ בر قـَلبــَمـ (●)آشیـــآنـِـﮧ ڪَرבه اَنـב (●)

 

 

دوشنبه دوم تیر 1393 15:20 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

✘..هي رفيق...!

 

ميــ ـ ــכاني از کجاي زنــ ـכگي بيشتر خسته ام...

 

آنجايي که وسط خنــ ـ ـכه هايم يکباره بغض ميکنم...!!✘

سه شنبه پانزدهم مهر 1393 10:45 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

از آدم هــآ بگــذر !

 

دلـَـت را گنده تــَر کن

 

نـ ـآراحتِ این نبـ ـاش

 

که چـ ـرا جاده ی رفاقــَـت با تـ ـو همیشه یکــ طرفه استــ . .

 

مهــم نیست اگر همیشه یک طرفــه ای . . .

 

شــآد باش کــه چیزی کم نگذاشتـه ای

 

و بدهکــارِ خودت ، رفاقـت و خدایتــ نیستی...

سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 10:26 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

دلم شور ميزند!

 

نكنداين شبها كسي تو را .....

 

ارزو كندودعايش مستجاب شود.

یکشنبه شانزدهم شهریور 1393 16:54 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

ميشنوي؟

 

ديگــــــــــــــــــــر صداي نفسم نمي ايد...

 

به دار كشيده مرا....

 

بغــــــــــــــــــــــــــــض نبودنت.....

پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 16:49 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

کـاش مـی فـهـمیـدی ....

قـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـویی:

بـمان...

نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛

و آرام بـگویـى:

هـر طور راحـتـى ... !

جمعه دهم مرداد 1393 10:9 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

هر روز نبودنت را بر دیوار خط کشیدم

 

ببین این دیوار لامروت دیگر جایی برای خط زدن ندارد

 

 

خوش به حال تو که خودت را راحت کردی

 

یک خط کشیدی تنها ، آن هم روی من

یکشنبه پنجم مرداد 1393 11:41 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


جا برای من گنجشک زیاد است ولی..........................

 

به درختان خیابان تو عادت دارم .

 

عادتم داده خیال تو که یادم باشد.

 

یاد من هم نکنی باز به یادت باشم.

 

چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 14:25 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

 

مــלּ یــآכ گرفٺــہ اҐ !

 

کـہ اگر زمیــלּ می خــפرҐ ,

 

خــפכҐ برخـیــــــــــزҐ !!! . .

 

مــלּ یــآכ گرفٺــہ اҐ !

 

رآـہی رآ بـωــــآزҐ بہ صــכآقٺـ ! . .

 

مــלּ یــآכ گرفٺــہ اҐ !

 

کـہ ـہــمـہ رـہگذرלּـــــــــכ

 

, ـہــمــــــــــــہ !!!

پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 18:29 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

 

ببینمت . . .گونه هایت خیس اســـت . . .

 

 


باز با این رفیق نابابت . . .

 

نامش چه بود؟


هان!

 

 

باران . . .

 

باز با “باران” قدم زدی ؟

 

 


هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها . . .

 

 

همدم خوبی نیست برای درد ها . . .

 


فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میکنــــــد . .

 

 

یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 10:22 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


Aytem.ir