پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تممتن عاشقانه تاریخ عشق - www.SMSFA.org 

 

 

چقَـבر پــَـر می ڪِشَـב دلـَـ♥ــمـ (●)


♥ بـﮧ هــَـ♥ــوآی تـُـو (●)اِنگـــآر تَمـآمـِ پـَرَنـבه ـهآی جَهـآטּ בر قـَلبــَمـ (●)آشیـــآنـِـﮧ ڪَرבه اَنـב (●)

 

 

دوشنبه دوم تیر 1393 15:20 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


جا برای من گنجشک زیاد است ولی..........................

 

به درختان خیابان تو عادت دارم .

 

عادتم داده خیال تو که یادم باشد.

 

یاد من هم نکنی باز به یادت باشم.

 

چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 14:25 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

 

مــלּ یــآכ گرفٺــہ اҐ !

 

کـہ اگر زمیــלּ می خــפرҐ ,

 

خــפכҐ برخـیــــــــــزҐ !!! . .

 

مــלּ یــآכ گرفٺــہ اҐ !

 

رآـہی رآ بـωــــآزҐ بہ صــכآقٺـ ! . .

 

مــלּ یــآכ گرفٺــہ اҐ !

 

کـہ ـہــمـہ رـہگذرלּـــــــــכ

 

, ـہــمــــــــــــہ !!!

پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 18:29 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

 

ببینمت . . .گونه هایت خیس اســـت . . .

 

 


باز با این رفیق نابابت . . .

 

نامش چه بود؟


هان!

 

 

باران . . .

 

باز با “باران” قدم زدی ؟

 

 


هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها . . .

 

 

همدم خوبی نیست برای درد ها . . .

 


فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میکنــــــد . .

 

 

یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 10:22 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 

 

نــَـه بــــه ديــروز هــآيي کـــه بودي مي انديشــَمــنـــَـه بـــه فـــــَــردآهــآيي کـــه شــآيـَـد بيــــآييميخـــــــوآهــَـم امـــروز رآ زنــدگـــي کــُنــمــ


خواســـتي بــآش....خواســـتي نَبــآش ...

شنبه دهم خرداد 1393 11:53 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________زندگی من


ابر بود و لحظات آن باران


خدایا


مگذارازاین باران گیاهی سبز شود


مردم گیاه تلخ دوست ندارند...شنبه بیستم اردیبهشت 1393 13:44 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


خدایا...................


حد زدن هم حدی دارد.........................


تازیانه ات را کنار بگذار.............................


چشمانت را باز کن.................


غرق خونم کرده ای...................
خدایا!!!!!!!!!!!!!!!!!


دستانم را زده ام زیر چانه ام ..................


مات و مبهوت نگاهت میکنم.........


طلبکار نیستم.............


فقط مشتاقم بدانم .............


ته قصه چه میکنی با من؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!


سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 11:11 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


وقتی چاره ای نمی ماند!


وقتی فقط میتوانی بگویی


هرچه باداباد


حتی اگر دل کوه هم داشته باشی


گریه ات میگیرد …غم كه نوشتن ندارد


نفوذ ميكند در استخوان هايت


جاسوس ميشود در قلبت ...


و آرام آرام از چشم هايت ميريزد بيرون ...کافیست کسی اسمم را صدا بزند


بعد از اسمم ویرگول بگذارد!


کمی مکث کند و بگوید :خوبی؟


آن وقت هیچ نمیگویم، فقط از گریه منفجر میشوم ....

یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 12:6 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________www.ROZANEHONLINE.com

یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 11:49 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
بیا تمامش کنیم….


همه چیز را….


که نه من سد راه تو باشم و نه تو مجبور به ماندن….


نگران نباش….


قول میدهم کسی جای تو را نمیگیرد…


اما فراموشم کن…..


بخند… تو که مقصر نبودی…


من این بازی را شروع کردم… خودم هم تمامش میکنم…


میدانی؟؟؟؟؟؟؟؟


گاهی نرسیدن زیباترین پایان یک عاشقانه است….


بیا به هم نرسیم…!!!!!

شنبه سی ام فروردین 1393 13:45 |- roha -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


Aytem.ir